Ingrid Kjöllerström, HR Chef i NOVA

Samarbete i fokus på framtidens arbetsplats

HR-chef Ingrid Kjöllerström har höga ambitioner för framtidens arbetsplats.

NOVAs HR-chef Ingrid Kjöllerström har en master i Didakatik och lärande organisation från Oslo universitet, med en termin på  University of California, Berkeley och tretton års erfarenhet av HR-arbete varav huvuddelen från IT-branschen.

På frågan om varför hon valde att börja jobba på NOVA berättar hon att hon blev inspirerad av NOVAs historia där de fyra grundarna tidigt bestämde sig för att bygga ett företag med målet att bli världens bästa arbetsplats.

”Även om Nova växt betydligt sedan starten 2007, med flera nischföretag inom digitalisering fick jag intrycket att man klarat att behålla kulturen hela vägen” berättar hon. ”De anställda trivs, hejar på och hjälper varandra. Alla känner att de är del av något större, samtidigt som NOVA har klarat att behålla de små expertmiljöerna.”

”Det är också en fantastisk resa att få vara en del av när vi nu ska växa ännu mer. När jag också får jobba med att integrera HR i ledningen och vara med där besluten tas var det ett enkelt val.”

Man bör alltid ta temperaturen på företaget ur ett HR-perspektiv, fortsätter Ingrid. Hon älskar att gå runt och prata med kollegor och kolla hur folk har det. Med ett ”nedifrån och upp perspektiv” vill hon att de anställda får en djupare förståelse för sitt arbete och känner att de är en del i strategin och de beslut som tas. Det skapar engagemang, motivation och tillhörighet, menar Ingrid.

De anställda trivs och stöttar och hjälper varandra. Alla känner att de är en del av något större, samtidigt som de har klarat att behålla de små expertmiljöerna.

Ingrid Kjöllerström, HR Chef i NOVA

”NOVAs viktigaste resurs är våra anställda – de vi har idag och de vi planerar att anställa i framtiden. Samtidigt som vi attraherar fler kandidater till gruppen behöver vi säkerställa att våra befintliga anställda är nöjda.”

För att uppnå det är vi beroende av att vidareutveckla vår befintliga kultur och vårt koncept ”världens bästa arbetsplats”. Min ambition i NOVA är att vara med att skapa ett företag som alla vill jobba i, säger hon.

Det bästa av två världar

Under pandemin ag vi sett att det fungerar att kombinera det bästa av två världar, berättar Ingrid. ”Man kan jobba hemifrån när man önskar fullt fokus på arbetsuppgifterna och slipper stressa mellan förskola, skolor och fritidsaktiviteter. Samtidigt kan vi åka in till kontoret för att träffa kollegor och ha en stimulerande miljö runt omkring oss”, säger hon och konstaterar, ”under pandemin har vi fått bekräftat att vi klarar att leverera från hemmakontoret, i olika team, och tvärs över projekten. Samtidigt är det viktigt att understryka vikten av att ha kontoret som den plats där vi träffas och samarbetar. Kontoret kommer att bli en ännu viktigare arena för kulturbygge, innovation, kreativitet och kunskapsöverföring.” Hon berättar att NOVA inte kommer att ta några förhastade beslut när det kommer till riktlinjer för de anställda men dagens så väl som framtidens kontor kommer att vara en kombination av hemmakontor och det fysiska kontoret. Kontoret blir en plats för samarbete och en social arena, i större utsträckning än en arbetsplats.

Kan du tänka dig att jobba på världens bästa arbetsplats?

Vill du bli en del av NOVA? När vi rekryterar nya experter, har vi en rekryteringsprocess som hjälper oss lista ut om vi är en bra matchning. Vi kan börja med en kopp kaffe. Skicka ett mejl till Ingrid så hittar vi en tid och plats som passar dig.