NOVA Consulting Group | Om oss

Om oss

Vi levererar digitala lösningar till några av Nordens största varumärken

NOVA är ett skandinaviskt konsultföretag och består av en grupp specialiserade företag inom digitala tjänster och marknadsföring. Våra kunder finns inom både privat och offentlig sektor. När vi startade vårt första bolag, Epinova 2007, var vi övertygade om att framtidens digitala utmaningar skulle kräva allt högre grad av specialisering och vi tänkte att experter ofta trivs bäst och utvecklas mest när de får samarbeta med andra experter.

Som nyblivna företagare förstod vi också kraften och fördelarna med ett starkt medarbetarengagemang genom möjlighet att bli delägare. Dessa idéer lade grunden för "The NOVA way" som beskriver våra kärnvärden och affärsmodell och som genomsyrar kulturen i alla våra bolag. I dag består NOVA-gruppen av fjorton olika företag baserade i Norge och Sverige. Våra 600 expertmedarbetare leds av VD Geir Allan Hove, en av de ursprungliga grundarna. Sommaren 2020 gick Explore Equity in som investerare i koncernen, vilket ger oss en solid grund för ytterligare tillväxt och expansion.