SE Impact Programs

glowing lines making infinity sign isolated on dark background abstract background

Impact Programs


En sömlös integration av tillväxtstrategier och möjliggörande teknologier utgör grunden för våra tjänsteerbjudanden. Våra Impact Programs är designade för att skapa strategiska och långsiktiga resultat för er verksamhet.

Growth Excellence

Customer Insights

Förankra din affärsförståelse och framgång i en AI- och datadriven förståelse för dina kunders behov och förutsättningar.

Brand & Marketing Leadership

Säkerställ konsekventa upplevelser av ditt varumärke över alla kontaktpunkter, stärk kundtillit och ditt varumärkes styrka.

Digital Experience

Skapa unika digitala upplevelser med precision och kreativitet för att driva din digitala transformationsstrategi.

Design-driven Innovation

Människocentrerad design med kontinuerlig innovation ger ditt företag möjlighet att anpassa sig, sticka ut och forma en unik nische inom din bransch.

Enabling Technologies

Accelerate Digital

Vi accelererar ditt digitala team att skapa, lansera och optimera smidigare och snabbare än dina konkurrenter.

AI & Automation

Förenkla integrationen av AI och automering och förvandla din leverans för att utnyttja dess fulla potential och leverera verkliga, mätbara fördelar.

Data-driven Business

Genom att transformera isolerade datapunkter till integrerade kunskapscentra, designar vi ett datadrivet arbetssätt baserat på tillgänglig och tillförlitlig information.

Modern Work

Implementera modern teknologi för att skapa sömlös samverkan och ökad effektivitet som främjar en robust och anpassningsbar affärsmodell.

Cyber Security

Skydda ditt företag från hot och intrång med avancerade försvarsmekanismer och säker teknik. Vi rustar ditt företag med motståndskraft och beredskap som krävs för att möta ständigt förändrande digitala hot.

NOVA Consulting Groups Svenska advisory team:
Linus Thorstensson, Martin Stenke, Josefine Ansved, Kalle Paulsson, Martin Holmberg, Camilla Karlsson, Anna Maria Larsson, Camilla Sundberg, David Aler, Linus Ekström, och Tobias Brandt