De svenska bolagen inom NOVA delar med sig av sina hetaste trender inför 2023

Digitala Trender 2023

Vilka blir de hetaste digitala trenderna 2023? Vi har frågat våra experter från NOVAs svenska bolag!

När vi går in i det nya året är det viktigt att hålla sig uppdaterad om de senaste digitala trenderna som kommer att forma vår industri och människors sätt att leva och arbeta. I den här artikeln delar experter inom NOVA-gruppen med sig av de viktigaste insikterna inför 2023, inom områdena SEO, varumärkesbyggande, total experience, e-handel, webbutveckling och marketing automation. Från vikten av personalisering i kundresan till uppgången av artificiell intelligens, kan dessa insikter hjälpa våra kunder att ligga steget före i det ständigt föränderliga digitala landskapet. Låt oss se vad våra experter har att säga om det digitala året 2023:

Topp tre största e-handelstrenderna från Cloud Nine:

David Aler - Senior Digital Strategist, Cloud Nine

1. AI gör sitt intåg i e-handeln och ger oss bättre och mer relevanta produktsökningar, personliga produktrekommendationer baserade på tidigare beteende och bättre kundservice för enklare frågor som produktfakta, lager- och leveransstatus med mera med hjälp av automatiserade chatbottar. AI kommer även användas för optimering av inköp, leverans- och lagerhållning.

2. Composable commerce, dvs modulärt uppbyggda e-handelslösningar med headless-teknik, blir allt mer populärt och ger stora möjligheter till unika, branschanpassade e-handelsupplevelser. I en composable commerce-lösning kan delarna bytas ut eller uppgraderas utan att hela plattformen påverkas.

3. Hållbarhet och spårbarhet blir allt viktigare för konsumenterna och därför växer e-handeln med begagnade varor och second-hand fashion. E-handlare satsar även på att minska antalet returer genom bättre produktinformation, storleksbeskrivningar och andra åtgärder.

Vill du veta mer om e-handelstrender? Lyssna på till Cloud Nines trendspaning den 18:e januari! Anmäl dig här

Topp 3 största trenderna för digital marknadsföring från Pineberry:

Emilia Milosavljevic - Head of Paid Social, Pineberry

Sociala Medier

Intressestyrda algoritmer som kommer börja användas mer istället för relationsstyrda algoritmer. TikTok är baserat på detta och även Meta håller på att skifta över. Detta innebär att det blir allt viktigare skapa bra, engagerande content och ha en bra innehållsstrategi som tilltalar den målgrupp du vill nå. Konton blir inte lika beroende av antalet följare för att nå ut till många vilket betyder att publicister och annonsörer måste vara snabba och hänga med i trenderna för att synas i sociala medier.

Paid Search

Felix Brynje - Head of Paid Search, Pineberry

Cookie-döden kommer fortsätta under 2023 och Googles beslut att sluta stödja tredjepartscookies kommer påverka alla företag som arbetar online och digitalt med marknadsföring. Det kommer bland annat bli svårare och mer komplext att spåra användare och konverteringar för att anpassa sin marknadsföring utifrån besökarnas surfvanor.

Vägen runt detta är förstås en bra Consent Management Platform som ger besökarna möjligheten att ge ett informerat samtycke till cookies och med hjälp av Googles Consent Mode så bör man kunna få till bra beslutsunderlag i form av modellerad data i Google Ads och Google Analytics 4 om man har tillräckligt mycket trafik.

Consent Mode fungerar genom att det tas data från användare som accepterat cookies och tillämpar sedan deras data på de användare som avvisat. På så sätt kan modellerad spårningsdata genereras, även för de som avvisat. Utan att vi sätter cookies på användare!

SEO

Björn Bydén - Head of SEO, Pineberry

Olika AI-lösningar har förfinats och nått de breda massorna den senaste tiden, Open AI's ChatGPT och Dall-E 2 är två exempel. Att använda sig av AI för att effektivisera framtagande av innehåll, översättningar och idégenerering kommer bli en stor trend 2023. Här kommer det bli viktigt för företag att lära sig hantera AI på rätt sätt och förstå dess möjligheter och begränsningar. Där kommer många att testa sig fram under 2023.

Google ser med oro på den här trenden eftersom Internet riskerar att översvämmas av AI-genererat innehåll som inte alltid håller den högsta kvaliteten. Vi kan förvänta oss att Google kommer att vidta åtgärder för att säkerställa kvalitet i serpen.

Topp 3 trender inom användareupplevelse 2023 från Fyr Agency:

Joacim Broström - Creative director, Fyr Agency

1. Fler och fler varumärken har insett att man inte kan separera kund-, användar- och medarbetarupplevelsen i olika silos om man vill skapa en exceptionell helhetsupplevelse. Den totala upplevelsen som levereras har en enorm effekt när det kommer till att skapa ökad lönsamhet och få kärlek och lojalitet från kunder och medarbetare. Under 2023 kommer vi att se en förändring mot att aktivt arbeta mer holistiskt och ta med alla perspektiven i designprocessen, vilket framåt kommer att särskilja bra varumärken från grymma varumärken.

Kalle Paulsson - Product strategist, Fyr Agency

2. Produktvisionen blir allt viktigare för att förankra de upplevelser du vill skapa idag, men saknas ofta i organisationen. Lyft blicken från de projekt och legacy-utmaningar du tampas med och sätt upp en visualiserad resa, utan att sikta så långt fram att det blir science fiction. Tre till fem år framåt är lagom. Skissa ut hur produkten och er organisation ska göra livet lättare för dig och dina kunder och sätt upp det synligt på väggen eller på intranätet. Det här är ett levande material, en polstjärna, som ska ligga till grund för allt du gör idag, från strategi till roadmap, backlog och implementering.

Caroline Florén - Copywriter & Content strategist, Fyr Agency

3. EU-direktiv går från buzz till budgetvinnare. Under 2022 vid varje presentation kring ux-copy har jag nämnt “.. och snart blir detta bli ännu viktigare .. “ och alla har hummat instämmande. Jag pratar såklart om EU:s Tillgänglighetsdirektiv som blivit lag. Buzzet i mötesrummen har växt exponentiellt under förra året och vandrar nu vidare till att bli budgetvinnare. En av de fyra grundprinciperna är begripligt. Därför kommer textarbetet att få sin välförtjänta plats från starten av designprocessen och det blir lättare att säkerställa att både text och design blir just BEGRIPLIG för användaren.

Topp 3 varumärkestrender från Singular Studios:

Tobias Brandt - Head of Strategy, Singular Studios

1. Fortsatt fokus på Brand Safety

I osäkra tider behöver varumärken alltid agera både snabbt och resolut för att minimera negativa effekter och under 2023 kommer vi se fortsatt stort fokus på Brand Safety. Kriserna som avlöste varandra under 2022 tvingade många varumärken att på olika sätt ta ställning och agera kring sina strategier och samarbeten. Ukrainakriget skapade massflykt av varumärken från Ryssland, Elon Musks dekret om ett nytt öppet Twitter fick stora annonsörer att frysa sina köp och på hemmaplan gjorde Margaux Dietz-skandalen att flera varumärken bröt samarbeten. Vi kommer sannolikt se fortsatt ökande krav på medieplattformar och influencers att hantera brand safety, men också att varumärken skapar ännu tydligare strategier med en balans av värderingsstyrda långsiktiga samarbeten/initiativ som i princip ska kunna överleva de flesta kriser och mer agila kortsiktiga initiativ med medvetet högre risk.

2. Varumärkesstyrning genom AI

AI kommer vara på allas läppar under 2023. Vi kommer fortsätta att se utveckling av tjänster som underlättar både research, monitorering, design och olika sorts innehållsproduktion med hjälp av AI. Det positiva är att det framöver kommer att bli allt enklare för varumärkesägare att effektivt säkerställa en grundläggande varumärkeskonsistens i utseende och innehåll över fler kontaktytor i ett alltmer fragmenterat medielandskap. Men i takt med en ökande automatisering och standardisering av design och kreativt skapande kommer likriktningen att bli ännu större, vilket sannolikt kommer öka behovet av autenticitet och göra mer sammansatt särskiljning kritiskt för många varumärken, framför allt i upplevelsedrivna segment.

3. Utslagning och nyskapande

Precis som under alla kriser kommer vi sannolikt se en rad varumärken gå under och en rad nya att födas under 2023 och framåt. Varumärken som inte är tillräckligt tydliga, attraktiva och prisvärda kommer få det tuffare när konsumenter och kunder ser över sina investeringar. Oftast ser vi en polarisering där mellansegmenten, dvs de som varken är premium eller lågpris, tar stryk eftersom deras positioner inte är tillräckligt värdeskapande. Men i samma ögonblick kommer nya erbjudanden att skapas, kategorier att omdefinieras och nya varumärken, som utmanar genom nya lösningar och med ny energi, att göra entré. För det är krisernas fina logik: samtidigt som vi väljer de trygga och tydliga alternativen är vi även villiga att testa det som kan vara ännu smartare och bättre.


Topp 3 Martechtrenderna 2023 från Infunnel:

Martin Stenke - Lead Strategist, Infunnel

Det blir tuffare och tuffare att dra riktiga slutsatser om kundbeteende och preferenser baserat på data från tredje part. Men, det finns samtidigt en stor potential i att aktivera den data vi redan har. 2023 är året då det är dags att få mer affärsvärde ur sina sälj- och marknadssystem;

1. Lyft fram, förfina och använd er förstapartsdata - Genom att använda och kombinera information från CRM, från formulär på webbplatsen, eller baserat på hur kunden interagerar med e-mail kommunikation, kan vi skapa vassare segment, och ökad personalisering. Allt baserat på data som vi kan, och får, använda.

2. Bygg en datamodell som alla förstår, vare sig man jobbar inom sälj, marknad eller service. Vad vill vi, kan vi och bör vi spara om våra kunder eller leads? Data som kan användas för segmentering, bättre information till säljkår & kundservice, eller för att kunna mäta och följa upp. Samla datan på ett ställe, varför inte i en CDP?

3. Segmentera dynamiskt - Det är dags att sluta dra alla över en kam och börja utnyttja ovan nämnd förstaparts data, att använda datamodellen som grund för smarta segment där data styr vem som är med i vilket segment. Och självklart - att anpassa content och upplevelse längs kundresan.

Automatisera sedan ett flöde där e-mail, sms, samtal från kundtjänst, en chatbot eller ett in-app meddelande kombineras för att skapa relevanta dialoger med kunder och leads.

Topp 3 webbutveklingstrenderna från Epinova:

Linus Ekström - CEO/Solution Architect, Epinova

På Epinova upplever vi tre tydliga områden inom webbutveckling och e-handel där både vi och våra kunder drivit en förflyttning under 2022. En förflyttning Linus Ekström, VD på Epinova, förutspår ökar ännu mer under 2023.

1. Delningsekonomin tar sig in hos företagen och stora som små organisationer vill gärna dela på kostnader och öka innovationstakten genom gemensamma lösningar. Man vill kunna jobba smartare med multisajter och e-handel, och kunna skala lösningarna så att flera egna varumärken eller webbplatser delar på funktionalitet. Återanvändbarhet är en tydlig trend.

2. Orkestrering av innehåll börjar ta fart på allvar vilket är behövligt för de företag som sitter med komplexa systemfloror och många olika system att interagera med. Innehållskapandet kan streamlinas och genom effektiv Content Marketing, ett eget komponentbibliotek och ett modernt Digital Asset Management (DAM) ges besökarna en enhetlig användarupplevelse oavsett kanal. Det kan röra sig om allt från bokningsflöden, kursanmälningar till lojalitetssystem och formulär.

3. Mognadsgraden ökar alltmer kring områden som experimentering och optimering genom datadrivna beslut. Att ha ägandeskapet över sin kundresa och skaffa sig kontroll över användargenererade data gör att det sedan kan användas för analys, personalisering och experimentering - ofta drivet av AI.

Styrka i bredden

Vi ser fram emot ett spännande år tillsammans med er, framförallt ser vi fram emot april när alla bolag inom svenska NOVA flyttar in tillsammans i nya, fräscha lokaler vid Slussen i Stockholm.

NOVA Consulting Groups stora bredd är vår styrka när vi går in i 2023. Som en av Sveriges snabbast växande byrågrupper sitter vi på en blandning av de bästa experterna inom hela det digitala ekosystemet. För våra kunder innebär det möjligheten att välja bland vårt breda tjänsteutbud samtidigt som det gör att vi kan arbeta agilt och dynamiskt mellan bolagen för att skapa en effektiv leverans med kundens affär i fokus.