Michael Jäderlind, vd för Nova Consulting Group i Sverige och Lukasz Ciesielski nyutsedd chef för Nova Consulting Group i Polen

NOVA tar steget inn i Polen

NOVA startar en ny byrå i Polen under ledning av Lukasz Ciesielski som har lång erfarenhet av skandinaviska bolag.

Målet är att Novas polska verksamhet ska växa till mellan 40 och 50 anställda innan året är slut. Bakom satsningen ligger behovet av att kunna rekrytera digital spetskompetens som det är brist på i Sverige och Norge för att snabbare kunna skala upp verksamheterna i takt med att allt större kunder nu ansluter till den expanderande gruppens olika bolag.

– Steget in i Polen är strategiskt viktigt för hela NOVA-gruppen. Genom etableringen säkrar vi digital spetskompetens inom en rad olika bristområden. I Polen finns också många konsulter som har lång erfarenhet från arbete hos någon av alla de ledande internationella techbolag som har etablerat sig där. Genom satsningen i Polens hoppas vi få tillgång till ett brett kompetensutbud som vi saknar i Sverige just nu, säger Michael Jäderlind, vd för Nova Consulting Group i Sverige.

En nya era

Etableringen i Polen innebär starten på en ny era för Nova Consulting Group. Den skapar förutsättningar för att arbeta med mer omfattande uppdrag för större internationella kunder. Det är framförallt tillgänglig kompetens som gör det möjligt att snabbt kunna skala upp olika projekt som efterfrågas. Nova kan nu i Sverige snabbare möta kundernas ökade efterfrågan på expertkunskaper i större volymer och samtidigt hålla hög kvalitet.

– Skandinavien och skandinaviska företag har ett bra rykte i Polen. Vi gillar er arbetskultur och upplever den som mer human och jämställd och mindre hierarkisk i jämförelse med många internationella techföretag. Tack vare min erfarenhet från att ha arbetat i åtta år för Noa Ignite i Polen har jag stor förståelse för nordisk företagskultur samt goda kunskaper i att coacha och motivera medarbetare, säger Lukasz Ciesielski, nyutsedd landschef för Nova Consulting Group i Polen.

Stort nät i Polen

De anställda i Polen kommer att integreras helt i de norska och svenska byråernas arbetsgrupper och blir en naturlig del i den skandinaviska verksamheten. Totalt räknar företaget med att hinna anställa 40 till 50 personer i år.

– En positiv konsekvens av att vi växer själva, är att vi nu får in allt större kunder med större behov som vi snabbare behöver kunna bemanna med digitala experter. Lukasz Ciesielski har ett mycket stort nätverk bland polska tech-experter. Tack vare honom kan vi bygga upp företaget i Polen i snabb takt och samtidigt rekrytera topp-talangerna, säger Michael Jäderlind, vd för Nova Consulting Group i Sverige.

För mer information, kontakta gärna: Michael Jäderlind, vd, Nova Consulting Group i Sverige, 070-849 21 19, michael.jaderlind@novacg.se